chayotes مصدومیت بیمارستان سیاه جامگان

chayotes: مصدومیت بیمارستان سیاه جامگان اکبر میثاقیان سرمربی سیاه جامگان تیم سیاه جامگان میثم حسینی مدافع سیاه جامگان

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی محقق ایرانی روش جدیدی جهت تقویت سیمان اختراع کرد

یک محقق ایرانی در تحقیقی روش جدیدی جهت بازیافت فیبرکربنی و تقویت قدرت سیمان اسفنجی اختراع کرده است.

محقق ایرانی روش جدیدی جهت تقویت سیمان اختراع کرد

محقق ایرانی روش جدیدی جهت تقویت سیمان اختراع کرد

عبارات مهم : سیمان

یک محقق ایرانی در تحقیقی روش جدیدی جهت بازیافت فیبرکربنی و تقویت قدرت سیمان اسفنجی اختراع کرده است.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، هرچند تولید محصولات فیبر کربنی در حال زیاد کردن است ولی بازیافت آنها یک چالش به حساب می آید.

درهمین راستا سمیه نصیری یک محقق ایرانی با کمک کارل انگلوند پژوهشگر دیگر در دانشگاه ایالتی واشنگتن راه حلی جهت این مسئله یافته اند. طبق نتیجه های پژوهش آنها به زودی می توان دور ریز فیبرکربنی را در یک نوع ترکیب سیمان اسنفنجی به کار برد.

محقق ایرانی روش جدیدی جهت تقویت سیمان اختراع کرد

این نوع سیمان بسیار متخلخل است و آب تندبادها از آن رد می شود و به خاک می رسد. نه تنها این روند از سیلاب جلوگیری می کند بلکه از آلودگی آبی نیز می کاهد.

در سیمان های معمولی آب روی بزرگراه می ماند و به همین علت آلایندگی های بیشتری جذب می کند. متاسفانه چون سیمان مذکور متخلخل است مانند نمونه معمولی ماندگار نیست. در اینجاست که می توان از فیبر کربنی استفاده کرد.

یک محقق ایرانی در تحقیقی روش جدیدی جهت بازیافت فیبرکربنی و تقویت قدرت سیمان اسفنجی اختراع کرده است.

انگلوند و نصیری با روش فرزکاری مکانیکی فیبرکربن را خرد کردند. خرده های فیبر کربنی به ترکیب سیمان اسفنجی افزوده شد و دوام و قدرت این مواد به شدت زیاد کردن یافت.

نصیری در این باره می گوید: از لحاظ قدرت خم شدن، ما به نتیجه های خوبی دست یافتیم.

علاوه برآن چون فیبرکربنی در حالت کامپوزیتی خرد شده، گرما یا مواد شیمیایی سمی جهت فرآوری آن نیاز نیست.

محقق ایرانی روش جدیدی جهت تقویت سیمان اختراع کرد

واژه های کلیدی: سیمان | اختراع | ایرانی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog