chayotes مصدومیت بیمارستان سیاه جامگان

chayotes: مصدومیت بیمارستان سیاه جامگان اکبر میثاقیان سرمربی سیاه جامگان تیم سیاه جامگان میثم حسینی مدافع سیاه جامگان

گت بلاگز اخبار پزشکی هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، موج گرما عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد و این عنوان در مورد کارمندان اداره ها، دانشجویان و دانش آموزان صادق است.

هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

عبارات مهم : اداره

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، موج گرما عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد و این عنوان در مورد کارمندان اداره ها، دانشجویان و دانش آموزان صادق است.

به گزارش ایرنا از روزنامه ایندیپندنت، این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه هاروارد در آمریکا انجام شد، نشان می دهد که استفاده از دستگاه های مطلوب خنک کننده هوا در دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی و اداره ها می تواند به برطرف شدن این مسئله کمک کند.

مطالعه قبلی در زمینه تاثیر امواج گرما بر سلامت و توانایی های روانی تنها به افراد آسیب پذیرتر جامعه مانند سالخوردگان و کودکان محدود شده است بود.

هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

این عنوان تصور اشتباهی ایجاد می کرد که میانگین افراد در معرض خطر ناشی از امواج گرما قرار ندارند.

اما با توجه به اینکه بروز درجه حرارت های بالاتر در نتیجه تغییرات اقلیمی در حال عادی شدن هست، محققان دانشگاه هاروارد این بررسی را بر افراد بیشتری گسترش دادند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، موج گرما عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد و این عنوان در مورد کارمندان اداره ها، دانشجویان و دانش آموزان صادق است.

آنها در این مطالعه دانشجویان را در طول تابستان داغ بوستون مورد ارزیابی قرار دادند و عملکرد دانشجویانی را که در خوابگاه های گرم زندگی می کردند، با عملکرد دانشجویانی مقایسه کردند که خوابگاه های آنها از دستگاه های مطلوب خنک کننده هوا برخوردار بود.

محققان متوجه شدند، دانشجویانی که در ساختمان های گرم زندگی می کردند در قیاس با آنهایی که در اتاق هایی زندگی می کردند که دستگاه خنک کننده هوا داشت، عملکرد بدتری در آزمون های حل مسئله و حافظه داشتند بطوریکه این آزمون ها را بطور میانگین 13 درصد بدتر انجام دادند.

داده های ناشی از این مطالعه و سایر مطالعات نشان می دهد که عالی ترین عملکرد انسان ها در محیط هایی بدست می آید که دمای مناسبی داشته باشد و این عنوان در مورد دانش آموزان، کارمندان اداره ها نیز صادق است.

هوای گرم عملکرد مناسب مغز انسان را مختل می سازد

نتایج این مطالعه در مجله PLOS Medicine انتشار یافته هست.

واژه های کلیدی: اداره | زندگی | محققان | مطالعه | مغز انسان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog